Direct zoeken

Hoe word ik medehuurder?

Als medehuurder hoef je de woning niet te verlaten als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt. Ook bij een echtscheiding kan de medehuurder in de woning blijven wonen. Je bent medehuurder als je (mede) verantwoordelijk bent voor het betalen van de huur, en de overige verplichtingen die volgen uit de huurovereenkomst. De aanvraag kan via het online formulier Medehuurder aanvragen

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap met de huurder? Dan ben je al automatisch medehuurder, zolang je in de woning woont. 

Ben je geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder? Dan kun je de aanvraag doen om medehuurder te worden. Voor we je aanvraag goedkeuren, kijken we in ieder geval of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden: 

  • Je woont voor twee jaar of langer op een gelijkwaardige manier samen met de huurder; 
  • Je hebt een gezamenlijke huishouding met de huurder; 
  • Uit de woon- en leefsituatie blijkt dat deze niet tijdelijk maar blijvend is;
  • Je verdient als medehuurder genoeg om de huur ook alleen te kunnen betalen. 


Let op: inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden. Bij inwonende kinderen is er geen sprake van een blijvende woon- en leefsituatie samen met de huurder. In sommige gevallen met bijzondere omstandigheden kan dit wel zo zijn. Dit beoordelen we altijd per individuele situatie. 

Om een aanvraag te beoordelen hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

  • Een gezinsuittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen), dit vraag je aan bij de gemeente;
  • Een inkomensverklaring, dit vraag je aan bij de Belastingdienst;
  • Bewijs van het hebben van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 
×

Onze vestigingen