Direct zoeken

Wat moet ik regelen als één van de huurders verhuist?

Het kan gebeuren dat één van de twee huurders die op het huurcontract staan verhuist, en de ander blijft. Hoe je dit regelt, verschilt per situatie. Hieronder vind je de de stappen die je moet nemen om je huurcontract aan te passen.

Medehuur stopzetten
Als je niet meer samen wilt huren, bepaal je samen wie de huurovereenkomst voortzet. Kom je er niet uit, dan kan de kantonrechter een uitspraak doen. 

De opzegtermijn van een woning is 1 maand. De persoon die de woning verlaat, moet schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. Dan kunnen we de naam op het huurcontract aanpassen naar degene die blijft. Woon je in een middensegment of vrijesectorwoning? Houd er rekening mee dat er andere voorwaarden gelden om de huur op te zeggen. De huurovereenkomst is voor een minimale periode van 12 maanden aangegaan. Binnen deze periode kan de huur niet worden opgezegd. Zowel gezamenlijk niet, maar ook eenzijdig niet.

Om het contract aan te kunnen passen, hebben we de volgende informatie van je nodig:

  • Een formulier Huuropzegging medehuurder dat door alle huurders op het huurcontract is ondertekend. Stuur het ingevulde formulier naar ons toe via het contactformulier.
  • Het nieuwe woonadres van de vertrekkende huurder.
  • Een formulier Inkomensgegevens, ingevuld door de huurder die in het huis wil blijven wonen. De achterblijvende huurder moet zelf de huur kunnen dragen. Met dit formulier kunnen we de inkomenseisen beoordelen en goedkeuren.
     

Bij echtscheiding of geregistreerd partnerschap
Ook als je uit elkaar gaat, bepalen jullie zelf wie er in de woning blijft wonen. Als jullie er samen niet uitkomen, wijst de rechter de woning toe aan één partij. Diegene die weggaat moet schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning.

Om het contract aan te kunnen passen, hebben we de volgende informatie nodig:

  • Een Huuropzegging medehuurder dat door alle huurders op het huurcontract is ondertekend;
  • Een kopie echtscheidingsvonnis van de rechtbank waarin staat aan wie de woning is toegewezen;
  • Een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP (Basis Registratie Personen van je gemeente).

Stuur het ingevulde formulier naar ons toe via het contactformulier.

×

Onze vestigingen