Direct zoeken

Hoe moet ik de woning opleveren?

Als je de huur hebt opgezegd, moet je de woning leeg, heel en schoon, opleveren. Let op: als de woning niet leeg, heel en schoon is opgeleverd kunnen wij kosten in rekening brengen. 

Tijdens de voorinspectie loopt een medewerker van de Alliantie samen met jou door de woning en vertelt je wat wij van je verwachten. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd in een rapport. In dat rapport staan ook de kosten die in rekening gebracht worden wanneer je de woning niet leeg, heel en schoon oplevert. Wat bedoelen we met leeg, heel en schoon?

Leeg
Een lege woning is een woning waaruit alle meubels, stoffering (vloerafwerking, raambekleding, etc.) en decoratie (lampen, schilderijen, spiegels, etc.) is verwijderd. Ook spijkers, schroeven en pluggen zijn weg. Alleen dat wat bij de woning hoort mag achterblijven. Voor tuinen geldt ook dat vijvers zijn verwijderd en gedicht.

Heel
De woning moet heel worden achtergelaten. Deuren zijn aanwezig, onbeschadigd en vrij van stickers. Schakelaars en stopcontacten zijn heel. Ook wasbakken, fonteintjes, spiegels en planchetten zijn aanwezig en onbeschadigd.

Is er een hoekje behang los, dan kan je dit vastplakken. Zitten er banen of grote stukken los? Maak dan de wand die beschadigd is vrij van behang.

Schoon

  • Een schone woning is een woning waarvan alle ruimtes inclusief de bergingen bezemschoon zijn. Daarnaast zijn keuken, badkamer en toilet goed schoongemaakt. Zo is de keuken vetvrij en de badkamer vrij van kalk- en zeepresten. 
  • Heb je gerookt in de woning, verwijder dan nicotineaanslag van muren, plafonds, ramen, deuren en kozijnen. 
  • Het balkon is leeg en aangeveegd. De tuin is vrij van onkruid en beplanting is gesnoeid.
  • Grofvuil is afgevoerd en vuilcontainers zijn leeg.


Asbest
In woningen die gebouwd zijn voor 1994 is soms asbest aanwezig. Met dit materiaal werd vroeger gebouwd, het kan giftig zijn. Als dat zo is, mag je geen vloerbedekking, zeil en gevelkachels (mogelijke asbestbronnen) weghalen voordat er een voorinspectie is geweest.

ZAV
Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) zijn aanpassingen die je zelf hebt gedaan aan de woning. Deze aanpassingen mag je soms laten zitten als je weggaat uit een woning. Bijvoorbeeld als daarover een (schriftelijke) afspraak is gemaakt met de Alliantie. Als dit niet zo is, vertelt de opzichter bij de inspectie wat je moet verwijderen en wat mag blijven zitten. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

×

Onze vestigingen