Direct zoeken

Wat is een middensegmentwoning?

We vinden het belangrijk dat iedereen een passende woning heeft, ook mensen die net teveel verdienen voor sociale huur. Daarom bieden we een deel van onze vrijesectorhuurwoningen aan in het middensegment. Dit zijn woningen met een huur onder de markthuur, tot maximaal €1.100,-. We verhuren ze aan huishoudens met een bruto jaarinkomen tot €57.000,- en aan doorstromers: huishoudens die een sociale huurwoning van de Alliantie achterlaten.

Huurders met een middensegmentcontract krijgen elk jaar een inkomensafhankelijke huuraanpassing. De Alliantie vraagt dan om gegevens over het jaarinkomen en het huishouden aan te leveren voor de inkomenstoets: we kijken dan hoe hoog je huur gaat worden. Op 1 juli gaat de vastgestelde huuraanpassing in.

Op Ben op zoek staat het woningaanbod van de Alliantie in de vrije sector.


×

Onze vestigingen